ลูกค้าของ “BEM”

ลูกค้ากว่า 100 ราย  (อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และธุรกิจ SME) ที่ไว้วางใจ บริษัท บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชินเนอรี จำกัด ให้ดูแลระบบไลน์บรรจุผลิตภัณฑ์ (บรรจุสินค้า) ที่ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ ต้นไลน์ผลิต ถึง ท้ายไลน์ผลิต เพราะเรามีทีมที่ปรึกษา ช่วยออกระบบแบบไลน์ผลิต ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า พร้อมมีทีม ENGINEER SUPPORT ดูแลและให้บริการหลังการติดตั้งเครื่องจักร

เครื่องจักรของเรามีทั้ง เครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูง และเครื่องจักรที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ เช่น เครื่องคัดเรียงขวดบนสายพาน เครื่องล้างขวด เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวด เครื่องคัดฝา/ปิดฝา เครื่องสวมฟิล์มปากขวด/ตัวขวด เครื่องปิดฉลาก เครื่องห่อแพค เครื่องบรรจุลงกล่อง ฯลฯ

รายนามลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชินเนอรี จำกัด (บางส่วน ฯลฯ)